இலங்கை பிரதான செய்திகள்

கிழக்கு மாகாண சபைக்கான 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத்திட்டம் சமர்ப்பிப்பு

கிழக்கு மாகாண   சபைக்கான 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத்திட்டம்  கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சரும் நிதியமைச்சருமான ஹாபிஸ் நசீர் அஹமட்டினால் சபையில் சமரப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று முற்பகல் 9.30 மணியளவில்  முதலமைச்சர  வரவுசெலவுத் திட்டத்தை சமர்ப்பித்து  உரையாற்றினார்

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.