உலகம்

அதிக வாடகை அடிப்படையில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாகனங்கள் வழங்கும் நடவடிக்கை இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது

குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர்

அதிக வாடகை அடிப்படையில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாகனங்கள் வழங்கும் நடவடிக்கை இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இணைப்புப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக கடந்த அரசாங்க ஆட்சிக் காலத்திலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டதாக  தெரிவித்துள்ள அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர  எதிர்வரும் நாட்களில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாகனங்கள் வழங்கப்படும் என்ற போதிலும் மிகவும் அதிகளவான வாடகைக்கு வாகனங்கள் அமர்த்தப்படாது என சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

விசேட அமைச்சர் ஒருவரை நியமிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படாது எனவும் அதனை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி எதிர்ப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.