இலங்கை புலம்பெயர்ந்தோர்

எதிர்ப்பு போராட்டங்களை நடாத்த அரசாங்கம் இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்ய உள்ளது:-

எதிர்ப்பு போராட்டங்களை நடாத்த அரசாங்கம் இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்ய உள்ளது.

போராட்டங்கள் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்களை நடாத்த கொழும்பின் இரண்டு இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்ய அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது. கொழும்பில் ஒர் இடத்திலும் பாராளுமன்றினை அண்டிய பகுதியிலும் இவ்வாறு இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளது.

கொழும்பு கோட்டே, புறக்கோட்டை, பாராளுமன்றம் ஆகிய பகுதிகளில் போராட்டங்கள் நடத்தப்படுவதனால் மக்கள் பெரும் சிரமங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர்.

மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அசௌகரியங்களை தவிர்க்கும் நோக்கில் இவ்வாறு தனியான இடங்களை ஒதுக்கி அங்கு போராட்டங்களை நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்படும் என அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் குறித்த இட ஒதுக்கீடு பற்றி அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply
Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 12 other subscribers