இலங்கை பிரதான செய்திகள்

கனடாவிற்கு வீசா இன்றி செல்ல முடியும் என்ற தகவல்களில் உண்மையில்லை


கனடாவிற்கு வீசா இன்றி செல்ல முடியும் என்ற தகவல்களில் உண்மையில்லை என  இலங்கைக்கான கனேடிய உயர்ஸ்தானிகராலயம் தெரிவித்துள்ளது. இலங்கைப் பிரஜைகள் கடனாவிற்குள் பிரவேசிப்பது தெடர்பிலான வீசா சட்டங்களில் மாற்றம் எதுவும் செய்யப்படவில்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சில சமூக வலையமைப்புக்கள் சுற்றுலா மற்றும் வர்த்தக நோக்கங்களுக்காக கனடாவிற்கு பயணம் செய்யும் இலங்கையர்களுக்கு வீசா அனுமதி தேவையில்லை என தகவல் வெளியிடப்பட்டிருந்தது. எனினும் இந்த தகவல்களில் உண்மையில்லை எனவும் வழமையான வீசா நடைமுறையே பின்பற்றப்படுவதாகவும் எவ்வித மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை எனவும் கனேடிய உயர்ஸ்தானிகராலயம் தெரிவித்துள்ளது.

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap