இலங்கை

அமைச்சர்களுக்கு சம்பள உயர்வு வழங்கப்படாது – அரசாங்கம்


அமைச்சர்களுக்கு சம்பள உயர்வு வழங்கப்படாது என அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. அமைச்சர்களுக்கோ அல்லது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கோ சம்பள உயர்வு வழங்கப்படாது என நீதி அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஸ தெரிவித்துள்ளார்.

உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கான சம்பளங்களை உயர்த்தி அதன் ஊடாக அமைச்சர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சம்பளங்களை உயர்த்த அரசாங்கம் முயற்சிக்கவில்லை என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அரசியல் சாசனத்தின் 108(1) இன் அடிப்படையில் நீதியரசர்கள் மற்றும் நீதிபதிகளின் சம்பளங்கள் உயர்த்தப்படும் எனவும், அரசியல் சாசனத்தின் 68(1) இன் அடிப்படையில் அமைச்சர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சம்பளங்கள் உயர்த்தப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply