உலகம்

110 சட்டங்கள் தகவல் அறிந்து கொள்ளும் சட்டத்திற்கு முரணான வகையில் காணப்படுகின்றன


110 சட்டங்கள் தகவல் அறிந்து கொள்ளும் சட்டத்திற்கு முரணான வகையில் அமைந்துள்ளதாக அரசாங்கத் தகவல் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் ரங்க கலங்சூரிய தெரிவித்துள்ளார். தகவல் அறிந்து கொள்ளும் சட்டத்தினை அமுல்படுத்துவதற்கு சில சட்டங்களில் திருத்தங்கள் செய்யப்பட வேண்டியிருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ராஜித சேனாரட்னவின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளின் போது தகவல் அறிந்து கொள்ளும் சட்டத்திற்கு முரணான வகையில் 110 சட்டங்கள் அமுலில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். கடந்த பெப்ரவரி மாதம் 3ம் திகதி தொடக்கம் தகவல் அறிந்து கொள்ளும் சட்டம் முழு அளவில் நாட்டில் அமுல்படுத்தப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply