இலங்கை

இன்றைய தினம் இடம்பெற்ற வாகன விபத்துக்களில் 4 பேர் பலி


இன்றைய தினம் இடம்பெற்ற வாகன விபத்துக்களில் நான்கு பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். இலங்கையின்  சில பகுதிகளில் இன்று காலை வாகன விபத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த வாகன விபத்துக்களில் மொத்தமாக நான்கு பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளதுடன், மேலும் நான்கு பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.

சீதுவ, பூனகரி, அக்மீமமன மற்றும் ஹங்வெல்ல ஆகிய பகுதிகளில் இந்த வாகன விபத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.