இலங்கை

தேசிய வைத்தியசாலைகள் குளங்களை மாசுபடுத்துகின்றன


தேசிய வைத்தியசாலைகள் குளங்களை மாசுபடுத்துவதாக அமைச்சர் சம்பிக்க ரணவக்க தெரிவித்துள்ளார். கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையை பெய்ர வாவியும் மற்றும் கண்டி வைத்தியசாலையை கண்டி வாவியும் மாசு படுத்துவதாகத் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இரண்டு வைத்தியசாலைகளும் வாவியில் குப்பைகளையும் கழிவுகளையும் போடுவதாகவும் இதனால் சுற்றாடல் பாரியளவில் மாசவடைவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். கொழும்பில் குப்பைகளை அகற்றுவதற்கு காத்திரமான முறைமை ஒன்றை அறிமுகம் செய்ய வேண்டுமென அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.