இலங்கை பிரதான செய்திகள்

இலங்கையில் கருத்துச் சுதந்திரத்தை மேம்படுத்த உதவத் தயார் – ஐரோப்பிய ஒன்றியம்


இலங்கையில் கருத்துச் சுதந்திரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு உதவத் தயார் என ஐரோப்பிய ஒன்றியம் தெரிவித்துள்ளது. ஊடகத்தின் தரத்தை உயர்த்தவும் மக்களின் கருத்துச் சுதந்திரத்தை மேம்படுத்தவும் உதவிகளை வழங்கத் தயார் எனவும்  ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கான கொழும்பு காரியாலயம் தெரிவித்துள்ளது.
கருத்துச் சுதந்திரத்தை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் thecatamaran.org  என்ற மும்மொழி இணைய தளமொன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. சமூக பொருளாதார, சமூக அரசியல் விவகாரங்கள் தொடர்பில் செய்தி அறிக்கையிடப்படாத விடயங்கள் இணைய தளத்தில் பிரசூரிக்கப்பட உள்ளது.

ஜேர்மனை மையமாகக் கொண்;ட அமைப்பு ஒன்றினால் இந்த இணைய தளம் இயக்கப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link