இலங்கை

நான்கு இராஜாங்க அமைச்சர்களும் மூன்று பிரதி அமைச்சர்களும் பதவிப்பிரமாணம் :

அமைச்சரவை திருத்தத்துக்கமைய நான்கு இராஜாங்க அமைச்சர்களும், மூன்று பிரதி அமைச்சர்களும் இன்று (31) ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி  மைத்ரிபால சிறிசேன  முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

அவர்களது விபரங்கள் பின்வருமாறு.

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

1.    லக்ஸ்மன் யாப்பா அபேவர்த்தன     – அரச தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

2.    பாலித்த ரங்கே பண்டார        – நீர்ப்பாசன இராஜாங்க அமைச்சர்

3.    வசந்த பராக்ரம சேனநாயக்க        – வெளிவிவகார இராஜாங்க அமைச்சர்

4.    எரான் விக்ரமரத்ன            – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்

பிரதி அமைச்சர்கள்

01. ஹர்ஸ டி சில்வா         –   தேசிய கொள்கைகள், பொருளாதார விவகார பிரதி அமைச்சர்

02. ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க       –   சமூக வலுவூட்டல், நலன்புரி மற்றும் மலையக மரபுரிமைகள்
பிரதி  அமைச்சர்.

03. கருணாரத்ன பரணவிதான  –   திறன் அபிவிருத்தி, தொழிற்பயிற்சி பிரதி அமைச்சர்

Spread the love
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.