இலங்கை

பாரிய அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் – அதுரலிய ரதன தேரர்


பாரிய அபிவிருத்தித்திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டுமென பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அதுரலிய ரதன தேரர் தெரிவித்துள்ளார். நாட்டை மெய்யாகவே அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டுமாயின் சுற்றாடலுக்கு தீங்கு ஏற்படாத வகையில் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டுமென தெரிவித்துள்ளார்.

சிறிய அபிவிருத்தித் திட்டங்களே மிகவும் வெற்றியளிக்கும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். பாரிய அபிவிருத்தித் திட்டங்களின் ஊடாக கட்டடங்கள் நிர்மானிக்கப்படும் போது மறுபுறத்தில் அழிவுகள் இடம்பெற்று வருவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply