இலங்கை பிரதான செய்திகள்

பிரதான கட்சிகள் இணைவதன் மூலம் பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும்


பிரதான கட்சிகள் இணைவதன் மூலம் பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும் என முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க தெரிவித்துள்ளார். இதன்மூலம் நாடு எதிர்நோக்கி வரும் பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கடந்த காலங்களில் ஆளும் கட்சியினால் முன்னெடுக்கப்படும் திட்டங்களுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் உரிய ஆதரவளிக்கவில்லை என குறிப்பிட்டுள்ள அவர் இதனால் பல்வேறு திட்டங்களை முன்னெடுக்க முடியாத நிலைமை ஏறபட்டது எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நாட்டின் பிரதான இரண்டு கட்சிகளும் இணைந்து செயற்படுவதன் மூலம் மக்களுக்கு பல்வேறு நலன்களை வழங்க முடியும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.