இலங்கை பிரதான செய்திகள் புலம்பெயர்ந்தோர்

CVயின் கனேடிய பயனமும் தமிழர் சமூக அமையத்தின் கணக்கு அறிக்கையும் – உண்மையில் நடந்தது என்ன?

2 Comments

Click here to post a comment

Leave a Reply

  • This is an unaudited financial statements. It is not clear who holds the funds since Wigneswaran says he did not accept any funds or cheques and he never brought them to Sri Lanka. The funds shown is that of dinner proceeds, There were donations made to Wigneswaran through cheques by lot of people. What happened to those funds?

    • முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரனைப் பற்றி தவறான கருத்தை உருவாக்க முயற்சிப்பது போல் தோன்றுகிறது.
Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 13 other subscribers