இலங்கை பிரதான செய்திகள்

இலங்கையின் கழிவு முகாமைத்துவத்தை மேம்படுத்துவதற்கு அமெரிக்கா உதவி


குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர்

இலங்கையின் கழிவு முகாமைத்துவத்தை மேம்படுத்துவதற்கு அமெரிக்கா நிதி உதவி வழங்க உள்ளது. கழிவு முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்வதற்காக அமெரிக்கா 97 மில்லியன் ரூபா பணத்தை வழங்க உள்ளது. காலி மாவட்டத்தில் ,ந்த கழிவு முகாமைத்துவ திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளன.

மீள்சுழற்சி  அடிப்படையில் கழிவு முகாமைத்துவம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap