இந்தியா பிரதான செய்திகள்

விமானத்தில் மடிக்கணிணியை எடுத்துச்செல்ல தடை விதிப்பது குறித்து ஆய்வு


விமானத்தில்  மடிக்கணிணியை  எடுத்துச்செல்ல தடை விதிப்பது குறித்து இந்திய  விமானப் போக்குவரத்து ஆணையம் ஆய்வு செய்து வருவதாகவும்   விரைவில் மடிக்கணிணிக்கு தடை விதிக்கப்படும்  எனவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

விமானங்களில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு கடுமையான சோதனைகளும் கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் எளிதில் தீப்பிடிக்கக் கூடிய அல்லது புகைவரக் கூடிய மின்னனு சாதனங்களை  கொண்டுசெல்ல ஏற்கனவே தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனினும் மடிக்கணிணி போன்ற மின்னணு சாதனங்களுக்கு தடை விதிக்கப்படவில்லை. இந்த நிலையில் மடிக்கணிணியில்  உள்ள  பற்றரியாது  எரியும் தன்மை கொண்ட எனவும் அதனை   பரிசோதனை கருவிகளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்று ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

எனவே விமானத்தில் மடிக்கணிணியை எடுத்துச்செல்ல தடை விதிப்பது குறித்து விமானப் போக்குவரத்து ஆணையம் ஆய்வு செய்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.