இலங்கை பிரதான செய்திகள்

பொதுநலவாய மகா நாட்டில் கலந்துக் கொள்வதற்காக கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் பங்களாதேஷ் பயணம்


கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்   வே. இராதாகிருஸ்ணன் இன்று (04) பங்களாதேஷ் டாக்கா நோக்கி பயணமானார்.  பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் செயலாற்றுகை திறனை மேம்படுத்தல் என்ற தொனிப்பொருளில் பங்களாதேஷ் டாக்காவில் நவம்பர் 05 ஆம் திகதி முதல் 08 ஆம் திகதி வரை நடைபெறும்; பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின்  63 வது பொதுநலவாய மகா நாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக  அவர்  பங்களாதேஷ்   பயணமானார்.

உலகில் உள்ள பொதுநலவாய நாடுகளின் 500 க்கு மேற்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த மகா நாட்டில் கலந்துக் கொள்ள உள்ளனர். இலங்கையில் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் உட்பட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான செல்வம் அடைக்கலநாதன் சார்ஸ் நிர்மலநாதன்  இ டாக்டர் ரமேஸ் பத்திரன ஆகியோர் கலந்துக் கொள்ள உள்ளனர்.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap