இலங்கை பிரதான செய்திகள்

தமிழ்த் தேசியப் பேரவை – த.தே.பே TamilNational Council –T.N.C. உதயமாகியது….

அகில இலங்கைதமிழ் காங்கிரஸ்
தமிழ்த் தேசியமக்கள் முன்னணி
தமிழர் சம உரிமை  இயக்கம்
மற்றும் பொதுஅமைப்புக்களிற்கும்
இடையிலான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை

முன்னுரை
தமிழ் மக்களின் நீண்டகாலஅரசியல் வேணவாவை வென்றெடுப்பதையும் தமிழ் மக்களுக்குஎதிராக இழைக்கப்பட்டஅநீதிகளுக்கு நீதிகாண்பதையும் இலக்காகக் கொண்டுதமிழ் மக்கள் பேரவையினால் முன்வைக்கப்பட்ட அரசியல் வரைபினை தேசியக் கொள்கையாக முன்னிறுத்தி மேற்குறிப்பிட்ட அமைப்புக்கள் ஒன்றிணைந்து இதயசுத்தியுடன் செயற்படும் ஓர் அரசியற் பேரியக்கமாக இவ் அமைப்பு உருவாக்கப்படுகின்றது.

1. பெயர் :  தமிழ்த் தேசியப் பேரவை -த.தே.பே. .(TamilNational Council–T.N.C.)

2. இலக்கு: மேற்குறிப்பிட்ட அமைப்புக்கள் ஒன்றிணைந்து தமிழ் மக்கள் பேரவையினால் 10.04.2016 ஆந் திகதிவெளியிடப்பட்ட தீர்வுத்திட்டத்தை வென்றெடுப்பதையும், தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்கு முழுமையான நீதியைபெற்றுக் கொள்வதையும் இலக்காககொண்டு இவ் அரசியற் பேரியக்கம் (தமிழ்த்தேசியப் பேரவை) செயற்படும்.

3. எதிர்வரும் உள்ளூராட்சிசபைத் தேர்தலில் பொதுச்சின்னத்தைபெறமுடியாதநிலைஏற்பட்டுள்ளமையினால் சைக்கிள் சின்னத்தில் போட்டியிடும்

4. எதிர்காலத்தில் தமிழ்த்தேசியப் பேரவை (TamilNational Council–T.N.C.) எனும் பெயரில் இக்கூட்டமைப்பு பதிவுசெய்யப்பட்டு புதியசின்னம் பெறப்பட்டுமேற்படி இலக்கைஅடைவதற்காக செயற்படும்.

5. இக்கூட்டமைப்பில் அங்கம் வகிக்கும் பொதுஅமைப்புக்கள் தமதுசுயாதீனத்தைபேணிக்கொள்ளமுடியும்.

மேற்படிவிடயங்களை வாசித்து விளங்கிக்கொண்டு அதனை ஏற்று 2017ஆம் ஆண்டுடி சம்பர்மாதம் 06ஆம் நாள் (06.12.2017)  இப்புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை இதன் கீழ் கையொப்பமிடும் அமைப்புக்களால் கைச்சாத்திடப்படுகின்றது.

அகில இலங்கைதமிழ் காங்கிரஸ்
தமிழ்த் தேசியமக்கள் முன்னணி
தமிழர் சம உரிமை  இயக்கம்
மற்றும் பொதுஅமைப்புக்களிற்கும்
இடையிலான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap