இலங்கை பிரதான செய்திகள்

My3 + MR அணியின் இரண்டாவது விக்கட்டும் வீழ்ந்தது – லசந்த அழகிய வண்ண ஐக்கியதேசியமுன்னணி வசம்…

ஐக்கியமக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பின் ஹம்பஹா  நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் லசந்த அழகியவண்ண (Gampaha District for the United People’s Freedom Alliance in the Parliament of Sri Lanka,) ஐக்கியதேசியக் கட்சியின் பக்கம் சென்றுள்ளார்.

MY3 – MR அணியின் முதலாவது விக்கட் வீழ்த்தப்பட்டது – ரணிலின் பக்கமானார் மனுஷ(சன்)

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply
Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 13 other subscribers