இலங்கை பிரதான செய்திகள்

“இரவு விழுந்த குழியில் பகலிலும் விழுவதற்கு நாம் ஒருபோதும் தயாரில்லை”

புதிதாக அமைக்கப்படப் போவது ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் அமைச்சரவையே என ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி ஹர்ஷ டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார். புதிய அமைச்சரவையை அமைக்கும் போது இரவு விழுந்த குழியில் பகலிலும் விழுவதற்கு நாம் ஒருபோதும் தயாரில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

எமக்கு எதிராக செயற்பட்ட, நாட்டின் ஸ்தீரத் தன்மையைக் குழப்பியவர்களை எம்முடன் ஒருபோதும் இணைத்துக் கொள்ளத் தயாரில்லை. இத்தகையவர்களுடன் கூட்டு அரசாங்கமொன்றை அமைக்க விரும்புவதுமில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார். இதனால், ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 30 அமைச்சர்களுடன் அமைச்சரவையை அமைக்க தீர்மானித்துள்ளதாகவும் அவர் மேலும் கூறியுள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply
Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 12 other subscribers