இலங்கை பிரதான செய்திகள்

2ஆம் இணைப்பு – அமைச்சரவை அந்தஸ்தற்ற, இராஜங்க , பிரதியமைச்சர்கள் – முழு விபரம்!

நாட்டின் புதிய பிரதமராக ரணில் விக்ரமசிங்க மீண்டும் பதவியேற்ற பின்னர் புதிய அரசின் இராஜாங்க மற்றும் பிரதி அமைச்சு பதவிகள் இன்று வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்ற இந்த நிகழ்வில் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவினால் நியமனங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

பதவியேற்ற அமைச்சர்கள், இராஜாங்க மற்றும் பிரதி அமைச்சர்கள் விபரம் வருமாறு,

ஹர்ஷ டி சில்வா – பொருளாதார சீர்திருத்தம் மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சர் (அமைச்சரவை அந்தஸ்த்து அற்ற)

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

ரஞ்சன் ராமநாயக்க – நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

ஜே. சி. அலவத்துவள – உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அமைச்சர்

எரான் விக்ரமரத்ன – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்

அலி சாஹிர் மௌலானா – சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அமைச்சர்

ருவன் விஜேவர்தன – பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்

விஜயகலா மகேஸ்வரன் – கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்

நிரோஷன் பெரேரா – தேசிய கொள்கை மற்றும் பொருளாதார இராஜாங்க அமைச்சர்

பைசல் காசிம் – சுகாதார இராஜாங்க அமைச்சர்

அமீர் அலி – விவசாயம், கிராமப்புற பொருளாதார அலுவல்கள், கால்நடைகள் மேம்பாடு, நீர்ப்பாசனம் மற்றும் மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

பிரதி அமைச்சர்

புத்திக பத்திரண – தொழில் மற்றும் வர்த்தக பிரதி அமைச்சர்

நளின் பண்டார – சர்வதேச வர்த்தக பிரதி அமைச்சர்

இராஜாங்க – பிரதியமைச்சர்கள் பதவியேற்பு! கலாவுக்கு கல்வி….

இலங்கை அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவை ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்களின் நியமன நிகழ்வு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்று வருகின்றன.

இதுவரையில் இடம்பெற்ற நியமனங்கள்

அஜித் பி. பெரேரா – டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சர்
ஜே.சி. அலவத்துவே – உள்ளூராட்சி, மாகாணசபை மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்
ரஞ்சன் ராமநாயக்க – நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சாலை மேம்பாடு இராஜாங்க அமைச்சர்
விஜயகலா மகேஸ்வரன் – கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்
ஹர்ஷ டீ சில்வா – பொருளாதார சீர்திருத்தம் மற்றும் பொது விநியோகம் அமைச்சர்

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap