இலங்கை பிரதான செய்திகள்

“பெண்களுக்கும் பூமித்தாய்கும் எதிரான வன்முறைகள் அற்ற வாழ்வைக் கொண்டாடுவோம்”

“பெண்களுக்கும் பூமித்தாய்கும் எதிரான வன்முறைகள் அற்ற வாழ்வைக் கொண்டாடுவோம்”

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap