இலங்கை உள்ளூராட்சி தேர்தல் 2018 பிரதான செய்திகள்

யாழ்.மாவட்டத்தின் உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள்.

வலி.தெற்கு பிரதேச சபை. 
தமிழரசு கட்சி :- 12
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 07
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :-  04
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி 02
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 02
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 01
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன :- 00
காரைநகர் பிரதேச சபை 
தமிழரசு கட்சி :- 03
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 02
சுயேட்சை குழு :- 03
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :-  01
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 00
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 02
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 00
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன :- 00
பருத்தித்துறை நகர சபை 
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 06
தமிழரசு கட்சி :- 05
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 02
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 00
தமிழர் விடுதலை கூட்டணி :-01
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 00
சுயேட்சை குழு :- 01
வலி.மேற்கு பிரதேச சபை 
தமிழரசு கட்சி :-  09
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 04
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :-  06
தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :-
ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 03
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 01
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன :- 00
சுயேட்சை குழு :- 02

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply
Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 10 other subscribers