இலங்கை உள்ளூராட்சி தேர்தல் 2018 பிரதான செய்திகள்

4ஆம் இணைப்பு:- குறுகியகாலத்தில் மேல்கிழம்பிய சிங்கள பௌத்த தேசியமும் அதன் காவலர் மகிந்தவும்…

 

மீண்டும் சிங்கள பௌத்த தேசியத்திடம் சரணாகதியடைந்தார்கள் இலங்கையின் பெரும்பான்மையின மக்கள்..

ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டங்களை, அதிகார முஸ்பிரயோகங்களை, தூய்மையான இலங்கையை நிராகரித்து மீண்டும் சிங்கள பௌத்த தேசியத்திடம் சரணாகதியடைந்தார்கள் இலங்கையின் பெரும்பான்மையின மக்கள்..

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply