இலங்கை பிரதான செய்திகள்

முகநூல் ஊடாக குரோத பிரச்சாரங்கள் அதிகரிப்பு :


குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர்

முகநூல் ஊடாக குரோதப் பிரச்சாரங்கள் அதிகரித்துள்ளதாக ராஜாங்க அமைச்சர் ஹர்ஸ டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார். முகநூலைப் பயன்படுத்தி சிலர் குரோத உணர்வைத் தூண்டும் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் இவ்வாறான விடயங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  டுவிட்டரில் பதிவொன்றை இட்டதன் மூலம் அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Spread the love
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

1 Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • That’s one way true. In more si those are the reflection of our community. Now that those come into lime light that’s my honor minister. In fact those days non of any one knows these as every one confine in those safe zone comfortably. In fact one way those Politicians have to take blame in this gesture not those Poor lay men folks just a normal citizens of Sri Lanka sir. In fact as current cross road while we were look in so that so many laymen just in volatile crying mood of no Job poverty would have to strike over to them. Each and every one blaming that vehemently Sir. There this is one of the way expressing their angers. If every one is OK like developed countries who els bother Sir in smooth governance each and every one having his or her own Job or business so far. Where as those of your Political mates made all those nonsense speeches made all those hovic such gets slap by over this social media networks.In more they are the once proliferation this. This social media is just a reflection of our own country men cum political folks Hon. Minister. May God bless our mother Sri Lanka.