இலங்கை பிரதான செய்திகள்

சாதாரண தரப் பரீட்சையில் ஆறு முதலிடங்கள்


குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர்

கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தரப் பரீட்சை பெறுபேறுகள் நேற்று நள்ளிரவு வெளியிடப்பட்டது. 2017ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பரீட்சைக்கு தோற்றிய மாணவ மாணவியரின் பரீட்சை பெறுபேறுகளே இவ்வாறு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பரீட்சையில் ஆறு மாணவ மாணவியர் முதலாம் இடங்களைப் பெற்றுக்கொண்டுள்ளனர்.
கசுனி செனவிரட்ன – கம்பஹா ரட்னாவலி கல்லூரி
சமோதி சுபசிங்க – கம்பஹா ரடனாவலி கல்லூரி
நவத்யா ரனசிங்க – கண்டி உயர் கல்லூரி
லிமாஷா அமந்தி – மஹாமாய கல்லூரி
ரந்தி லக்பிரிய – மாத்தறை சுஜாதா
கவிஷா பிரபாத் – ரத்னபுர சீவலி
கம்பஹா ரத்னாவலி கல்லூரி மாணவிகள் இருவர் முதலாம் இடத்தைப் பெற்றுக்கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. இதேவேளை, தமிழ்ப் பிரிவில் யாழ்ப்பாணம் வேம்படி மகளிர் கல்லூரி மாணவி மிருனி சுரேஸ் குமார் பெற்றுக்கொண்டுள்ளார். இவர் அகில இலங்கை ரீதியில் ஏழாம் இடத்தைப் பெற்றுக்கொண்டுள்ளார். ஆறு முதல் இடங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில், மிருனி உள்ளிட்ட ஒன்பது மாணவியர் ஏழாம் இடத்தைப் பெற்றுக்கொண்டுள்ளனர்.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.