இலங்கை பிரதான செய்திகள்

சமூக ஊடகங்கள் அதிகம் என் மீதே சேறு பூசுகின்றன…


சமூக ஊடகங்கள் தம்மீதே அதிகளவில் சேறு பூசுவதாக ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார். சமூக ஊடகங்களினால் மிகவும் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்ட ஒர் நபராக தாம் திகழ்வதாகத் தெரிவித்துள்ளார். சமூக ஊடகங்களின் வழியாக தம்மீது அவதூறு பிரச்சாரங்கள் செய்யப்படுவதாகவும் கடந்த அரசாங்க ஆட்சிக் காலத்தில் இவ்வாறு எவேரேனும் சேறு பூசியிருந்தால் அவர்கள் நீண்டகாலம் இருந்திருக்க மாட்டார்கள் எனவும் ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap