இலங்கை பிரதான செய்திகள்

ஜனாதிபதி ரோம் பயணமானார்

ஐக்கிய நாடுகள் உணவு விவசாய நிறுவனத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள 6வது உலக வன வாரத்தை முன்னிட்டு இடம்பெறும் மாநாடு மற்றும் உலக வனப் பாதுகாப்பு குழுவின் 24வது கூட்டத்தொடரில் பங்குபற்றுவதற்காக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன ; இன்று (14) நண்பகல் ரோம் பயணமானார்.

பேண்தகு அபிவிருத்தி நோக்கங்களை அடைந்துகொள்வதற்காக வனங்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்கும் நோக்கில் இந்த மாநாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வனப் பாதுகாப்பு தொடர்பான கொள்கையை பலப்படுத்தும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் ஒருங்கிணைப்பை பலப்படுத்தவும் இம்மாநாடு விரிவான பங்களிப்பை வழங்குகின்றது.ஜனாதிபதி ஜூலை 16ஆம் திகதி இந்த கூட்டத்தொடரில் விசேட உரையாற்றவுள்ளார்.

இந்த மாநாட்டை தொடர்ந்து திறந்த அரசாங்க பங்கேற்பின் தலைவர்களுக்கான கூட்டத்தில் பங்குபற்றுவதற்காக ஜனாதிபதி ; 17ஆம் திகதி முதல் 19ஆம் திகதி வரை ஜோர்ஜியாவிற்கு பயணம் செய்யவுள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply
Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 10 other subscribers