இலக்கியம் இலங்கை பிரதான செய்திகள்

யாழ். பல்கலைக் கழக நுண்கலைத்துறையின் அரங்கவிழா 2018…

படங்கள் – மற்றும் தகவல் – சர்வானந்தா…

வெறுவெளி நுண்கலைத்துறை, யாழ். பல்கலைக் கழகத்தின் அரங்கவிழா 2018, கடந்த வியாழக்கிழமை 19.07.2018 அன்று தொடங்கியது. அன்றைய ஆரம்ப விழாவில் நடைபெற்ற காத்தவராயன் கூத்தின் சில காட்சிகள். அருகிவரும் கூத்துக்கலை மென்மேலும் வளர உரமூட்டுவதாக இந்தக் கூத்து அமைந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

படங்கள் – மற்றும் தகவல் – சர்வானந்தா…

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.