இலங்கை பிரதான செய்திகள்

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலையில் பாரிய வீழ்ச்சி…

இலங்கையின்  வரலாற்றில் முதற் முறையாக  அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 162.11 ரூபாவாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக நாணயமாற்று தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன. இலங்கை மத்திய வங்கியின் தினசரி நாணயப் பரிமாற்ற விகித அட்டவணையின் பிரகாரம் அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு விலை 158.9162 ரூபாவாகவும் விற்பனை விலை 162.1162 ரூபாவாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.