இலங்கை பிரதான செய்திகள்

புதிய ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்..

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் புதிய ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அசாத் சாலி – மேல் மாகாணம்
மைத்திரி குணரத்ன – மத்திய மாகாணம்
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – கிழக்கு மாகாணம்
சரத் ஏக்கநாயக்க – வட மத்திய மாகாணம்
பேஷல ஜயரத்ன பண்டார – வட மேல் மாகாணம்

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.