இலங்கை பிரதான செய்திகள்

பல்கலைக்கழக கல்விக்கான வெட்டுப்புள்ளிகள் விரைவில்


2018-2019 ஆண்டு பல்கலைக்கழக கல்விக்காக மாணவர்களை உள்வாங்குவதற்கான வெட்டுப்புள்ளிகள் விரைவில் வெளியிடப்படுமென்று பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இம்முறை 31 ஆயிரத்து 500 மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகங்களில் இணைத்துக் கொள்ள எதிர்பார்த்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இந்த எண்ணிக்கை கடந்த வருடத்திலும் பார்க்க சுமார் 1500 பேர் வரை அதிகமானதாகும்.

இதேவேளை அனைத்துப் பல்கலைக்கழகங்களிலும் கற்கை நெறிகள் டிசம்பர் மாதம் ஆரம்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

  #பல்கலைக்கழககல்வி #வெட்டுப்புள்ளிகள் #பல்கலைக்கழகமானியங்கள்ஆணைக்குழு #UniversityGrantsCommission

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.