இலங்கை பிரதான செய்திகள்

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள் தொடர்பில் கண்டறிய தெரிவுக்குழு நியமிப்பு


உயிர்த்த ஞாயிறு தினத் தாக்குதல்கள் தொடர்பில் கண்டறிந்து, பாராமன்றத்துக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள விசேட தெரிவுக்குழுவுக்கு, 8 பேர் கொண்ட முழு இன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.  இன்று முற்பகல் 10.30 மணிக்கு பாராளுமன்றம் கூடியபோது, இந்தக் குழு தொடர்பான அறிவித்தலை சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய அறிவித்துள்ளார்.

பிரதிச் சபாநாயகர் ஆனந்த குமாரசிங்க தலைமையிலான இந்தக் குழுவில், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான பீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேகா, ரவூப் ஹக்கம், ரவி கருணாநாயக்க, ஜயம்பதி விக்கிரமரத்ன, காவிந்த ஜயவர்தன, ஆசு மாரசிங்க, எம்.ஏ.சுமந்திரன் ஆகியோர் அங்கம் வகிக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

#உயிர்த்தஞாயிறு #தாக்குதல்கள்  #தெரிவுக்குழு #eastersundaylk

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap