இந்தியா பிரதான செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒரு மணி நேரத்தில் 4 பாலியல் குற்றங்கள்


இந்தியாவில் ஒரு மணி நேரத்தில் 4 பாலியல் குற்றங்கள் இடம்பெறுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தேசிய குற்ற ஆவணக்காப்பகத்தின் புள்ளிவிபரங்களின் அடிப்படையிலேயே மேற்படி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

2016 ஆம் ஆண்டில் நாடு முழுவதும் 3,38,954 பாலியல் குற்றங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் இது 2015 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 2.9 வீதமான அதிகரிப்பைக் காட்டுகின்ற எனவும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு தெரிந்தவர்களாலேயே அதிகக் குற்றங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன எனவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

மேலும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் உத்தர பிரதேசம் முதலிடம் வகிப்பதுடன், மேற்கு வங்கம், மராட்டியம் ஆகியன அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளதுடன் தமிழகம் 19 ஆவது இடத்தில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

#இந்தியா #பாலியல் குற்றங்கள் #தமிழகம்

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.