இலங்கை பிரதான செய்திகள்

பூஜித் ஜயசுந்தர – ஹேமசிறி பெர்ணான்டோவுக்கெதிரான வழக்கு ஒத்திவைப்பு

முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஹேமசிறி பெர்னாண்டோ மற்றும் கட்டாய விடுமுறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ள காவல்துறைமா அதிபர் பூஜித் ஜயசுந்தர ஆகியோருக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணை ஒக்டோபர் மாதம் 03 ஆம் திகதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

பூஜித் ஜயசுந்தர – ஹேமசிறி பெர்ணான்டோ நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகினர்.

Jul 22, 2019 @ 05:43

கட்டாய விடுமுறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ள காவற்துறை மா அதிபர் பூஜித் ஜயசுந்தர மற்றும் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஹேமசிறி பெர்ணான்டோ ஆகியோர் கொழும்பு பிரதான நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகியதாக நீதிமன்ற தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.