இலக்கியம் இலங்கை பிரதான செய்திகள்

வரலாற்றில் வறுமை ஒன்றே மாறாதது – மாற்றம் வெண்டும்….

 

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap