உலகம் பிரதான செய்திகள்

கொரோனா – 24 மணிநேர மரணங்கள் – UK – 118 – ஸ்பெயின் 74 – இத்தாலி 50 – பிரான்ஸ் 35 – ஜேர்மணி 5 – கனடா – 69.

Graphs

SARS-CoV-2 Transmission – Air distance, air currents, duration in air, humidity, airborne transmission, duration on objects and surfaces, floor

Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance

The coronavirus COVID-19 is affecting 213 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data

Report coronavirus cases

Highlighted in green
= all cases have recovered from the infection
Highlighted in grey
= all cases have had an outcome (there are no active cases)

Latest News

May 24 (GMT)

Updates

 • 513 new cases and 1 new death in Oman [source]
 • 752 new cases and 29 new deaths in Egypt [source]
 • 197 new cases and 8 new deaths in Iraq [source]
 • 482 new cases and 74 new deaths in Spain [source]
 • 5,346 new cases and 278 new deaths in Brazil [source]
 • 3,709 new cases and 45 new deaths in Chile [source]
 • 531 new cases and 50 new deaths in Italy [source]
 • 10 new cases and 1 new death in Cuba [source]
 • 1,501 new cases and 2 new deaths in Qatar [source]
 • 15 new cases and 2 new deaths in Mali [source]
 • 2,180 new cases and 58 new deaths in Iran [source]
 • 8,599 new cases and 153 new deaths in Russia [source]
 • 250 new cases and 9 new deaths in Sudan [source]
 • 3,329 new cases and 190 new deaths in Mexico [source]

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap