இலங்கை பிரதான செய்திகள்

பரீட்சைகள் நடத்தப்படும் புதிய திகதிகள் அறிவிப்பு

தரம் 5  புலமைப்பரிசில் மற்றும் கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தர பரீட்சைகள் நடத்தப்படும் புதிய திகதி குறித்து இன்று (20) கல்வி அமைச்சினால்  அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  அந்தவகையில் தரம் 5 மாணவர்களுக்கான புலமை பரிசில் பரீட்சை ஒக்டோபர் 11ஆம் திகதி  நடைபெறவுள்ளதுடன்  கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தர பரீட்சை ஒக்டோபர் 12ஆம் திகதி ஆரம்பமாகி   நவம்பர் 06ஆம் திகதிவரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. #புலமைப்பரிசில் #கல்விஅமைச்சு #உயர்தரபரீட்சை

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap