இலங்கை பிரதான செய்திகள்

எதிர்க்கட்சித் தலைவராக சஜித் பிரேமதாச தெரிவு.

இலங்கையின் 9 ஆவதுநாடாளுமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சி தலைவராக சஜித் பிரேமதாசவை ஏற்றுக் கொள்வதாக சபாநாயகர் அறிவித்துள்ளார்.

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap