இலங்கை பிரதான செய்திகள்

ரணில் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவில் முன்னிலை

#முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பில் விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவில் முன்னிலையாகியுள்ளார்.

வாக்குமூலம் ஒன்றை வழங்குவதற்காகவே அவர் இவ்வாறு முன்னிலையாகியுள்ளதாக தொிவிக்கப்பட்டுள்ளது #ரணில் #ஜனாதிபதிஆணைக்குழு #உயிர்த்தஞாயிறு

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap