இலங்கை பிரதான செய்திகள்

20 ஆவது திருத்தமும் வலுப்பெறும் எதிர்ப்பும் – முக்கிய தேரர்களும் அதிர்ப்தி:


தேரர்கள் சிலர் கூட்டாக இணைந்து 20 ஆவது திருத்தம் தொடர்பில் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஸவிற்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.


20 ஆவது திருத்தம் ஸ்திரமற்ற அரச பொறிமுறையை உருவாக்கும் என முருத்தெட்டுவே ஆனந்த தேரர், பெங்கமுவே நாலக்க தேரர் மற்றும் எல்லே குணவங்ச தேரர் ஆகியோர் இந்தக் கடிதத்தை எழுதியுள்ளனர்.


20 ஆவது திருத்தம் தான்தோன்றித்தனமான நிறைவேற்றதிகாரத்தை வழங்கும் என்பதுடன், அரசியலமைப்பு பேரவை மற்றும் நீதித்துறையை அது கட்டுப்படுத்தும் நிலையை உருவாக்கும் எனவும் இதன் காரணமாக பலவீனமான அமைச்சரவை ஸ்தாபிக்கப்படும் எனவும் அந்தக் கடிதத்தில் தேரர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். #20வதுதிருத்தம் #எதிர்ப்பு #தேரர்கள் #அதிர்ப்தி #கடிதம் #பலவீனமான

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap