இலங்கை பிரதான செய்திகள்

நாடாளுமன்றம் மூடப்பட்டுள்ளது

நாடாளுமன்றம் இன்றும் (26) நாளையும் (27) மூடப்படுமெனவும் ஊழியர்களை வீடுகளிலேயே தங்கியிருக்குமாறும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இரு நாட்களும் கிருமி ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகவதனால் தற்கா​லிகமாகவே நாடாளுமன்றம் மூடப்பட்டிருக்குமெனவும் மீளவும் புதன்கிழமை (28)  திறக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. #நாடாளுமன்றம் #கிருமிஒழிப்பு

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link