இலங்கை பிரதான செய்திகள்

முடக்கப்பட்ட கிராமங்கள் விபரம்.

lockdown stencil print on the grunge white brick wall

உடுவில் பிரதேச செயலகத்துக்குட்பட்ட முடக்கப்பட்ட கிராமங்கள் விபரம்.
உடுவில் பிரதேச செயலகம்
1 . J / 182 உடுவில் தென் மேற்கு
2 . J / 183 உடுவில் தென் கிழக்கு
 3 . J / 184 உடுவில் மத்தி
4 . J / 185 உடுவில் வட மத்தி
5 . J / 186 உடுவில் வடக்கு
6 . J / 187 சங்குவேலி
7 . J / 188 இணுவில் தென்மேற்கு
8 . J / 189 இணுவில் கிழக்கு
9 . J / 190 இணுவில் வடகிழக்கு
10 . J / 191 இணுவில் மேற்கு
11 . J / 192 தாவடி தெற்கு
12 . J / 193 தாவடி கிழக்கு
13 . J / 194 தாவடி வடக்கு
14 . J / 195 சுன்னாகம் நகர் வடக்கு
15 . J / 196 சுன்னாகம் நகர் தெற்கு
16 . J / 197 சுன்னாகம் நகர் கிழக்கு
17 . J / 198 சுன்னாகம் நகர் மத்தி
18 . J / 199 சுன்னாகம் நகர் மேற்கு
19 . J / 200 கந்தரோடை
20 . J / 201 ஏழாலை மேற்கு
21 . J / 202 ஏழாலை தென்மேற்கு
22. J / 203 ஏழாலை தெற்கு
23. 23 . . J / 204 ஏழாலை கிழக்கு
24. 24 . J / 205 ஏழாலை வடக்கு
25. 25 . J / 206 ஏழாலை மத்தி
26. 26 . . J / 207 புன்னாலைக்கட்டுவன் தெற்கு
27 . J / 208 புன்னாலைக்கட்டுவன் வடக்கு
28 . J / 209 ஈவினை
29 .. J / 210 குப்பிளான் தெற்கு
30 . J / 211 குப்பிளான் வடக்கு 

#முடக்கப்பட்ட #கிராமங்கள் #உடுவில்

Spread the love
 
 
      

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.