இலங்கை பிரதான செய்திகள்

சபுகஸ்கந்த எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலைய செயற்பாடுகளை மீள ஆரம்பிக்க தீர்மானம்

தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ள சபுகஸ்கந்த எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் செயற்பாடுகளை மீள ஆரம்பிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக எரிசக்தி அமைச்சர் உதய கம்மன்பில தெரிவித்துள்ளார். எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 7 ஆம் திகதி முதல் செயற்பாடுகளை மீண்டும் ஆரம்பிக்க தீா்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தொிவித்துள்ளார்.

Spread the love
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.