இலங்கை பிரதான செய்திகள்

புதிய அமைச்சரவை பதவியேற்பு!

புதிய அமைச்சரவையின் பதவிப் பிரமாண நிகழ்வு தற்போது ஜனாதிபதி மாளிகையில் இடம்பெற்று வருகின்றது.

இதில், புதிய அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்படுகின்றனர். அந்த வகையில்,

தினேஷ் குணவர்தன – பொது சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர்

டக்ளஸ் தேவானந்தா – மீன்பிடி அமைச்சர்

ரமேஷ் பத்திரன – கல்வி மற்றும் பெருந்தோட்ட அமைச்சர்

பிரசன்ன ரணதுங்க – பொது பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுலா அமைச்சர்.

திலும் அமுனுகம – போக்குவரத்து மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சர்.

கனக ஹேரத் – நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர்.

விதுர விக்கிரமநாயக்க – தொழில்துறை அமைச்சர்

சன்ன ஜயசுமண – சுகாதார அமைச்சர்

நாலக கொடஹேவா – ஊடகத்துறை அமைச்சர்

காஞ்சனா விஜேசேகர – மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர்

ஜனக வக்கும்புர: விவசாயம் மற்றும் நீர்ப்பாசனம்

ஷெஹான் சேமசிங்க: வர்த்தகம் மற்றும் சமுர்த்தி அபிவிருத்தி

மொஹான் பிரியதர்ஷன டி சில்வா: நீர் வழங்கல்

விமலவீர திஸாநாயக்க: வனவிலங்கு மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு

தேனுக விதானகமகே: விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரம்

நசீர் அகமது: சுற்றுச்சூழல்

பிரமித பண்டார தென்னகோன்: துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை

Spread the love
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.