செய்திகள்

இணைப்புக்கள்

உங்கள் அபிப்பிராயங்கள்

News Articles

குளோபல் தமிழ் ஊடக குழுமத்தின் வானொலியான GTBC.FMற்கு iphone & android தொலைபேசிகளில் தனியான APPS:-

 

உங்கள் iphone & android தொலை பேசிகளில் தரவிறக்கம் செய்து கேளுங்கள்..

குளோபல் தமிழ் ஊடக குழுமத்தின் வானொலியான GTBC.FMற்கு  iphone & android தொலைபேசிகளில் தனியான APPS:-

 

குளோபல் தமிழ் ஊடக குழுமத்தின் வானொலியான GTBC.FMற்கு தனியான APPS.. அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.. உங்கள் உங்கள் அன்றொயிட் தொலைபெசிகளில் தரவிறக்கம் செய்து கேட்டு மகிழுங்கள்...

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gtbc.fm

Iphoneகளுக்கான APPSம் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளோம்...

https://itunes.apple.com/us/app/gtbc.fm/id981520000?mt=8

 

அனுப்புக Home, Srilankan News
அபிப்பிராயங்கள்
இதுவரை எத்தகைய அபிப்பிபிராயங்களும் பதியப்படவில்லை. முதல்நபராக பதிவு செய்யுங்கள்
அபிப்பிராயத்தை இணைக்க
பதிவு செய்த பாவனையாளர்கள் மட்டும் அபிப்பிராயம் இடலாம்.
 
 

 

 

 

 
.