இலங்கை பிரதான செய்திகள்

கனுசியாவின் பாடசாலை அனுமதி குறித்த விளக்கம் – மு. இரவீந்திரன் – அதிபர் கிளிநொச்சி மத்திய மகாவித்தியாலையம்:-

பாடசாலை அதிபரால் PDF அமைப்பில் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட இந்த அறிக்கை JPG வடிவத்திற்கு மாற்றப்பட்டு இங்கு பிரசுரிக்கப்படுகிறது.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *