இலங்கை

லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டின் பேரில் மூன்று காவல்துறை உத்தியோகத்தர்கள் கைது


லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டின் பேரில் மூன்று காவல்துறை உத்தியோகத்தர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். தங்கொட்டுவ சிங்கக்குளிய பிரதேசத்தில் காணப்படும் வீதிச் சோதனை சாவடி ஒன்றில் கடமையாற்றிய காவல்துறை உத்தியோகத்தர்களே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த காவல்துறை உத்தியோகத்தர்கள் தங்கொட்டுவ மற்றும் பன்னல ஆகிய காவல் நிலையங்களில் கடமையாற்றி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வீதிச் சோதனைச் சாவடியில் கடமையாற்றி வரும் அதிகாரிகள் லஞ்சம் பெற்றுக் கொள்வதாக சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் நடத்திய சோதனையின் போது காவல்துறை உத்தியோகத்தர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *