இலங்கை

பாடசாலை சீருடையில் மாற்றம் செய்வது குறித்து கவனம்


பாடசாலை சீருடையில் மாற்றம் செய்வது குறித்து கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. பாடசாலை மாணவ மாணவியருக்கு வெள்ளை ஆடைகளுக்கு பதிலீடாக வேறும் சீருடை ஒன்றை வழங்குவது குறித்து கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார்.

வெள்ளைச் சீருடை அணியும் பாடசாலைகள் காணப்படும் ஒரே நாடு இலங்கை என குறிப்பிட்டுள்ள அவர் தேவை ஏற்பட்டால் நான்கு அல்லது ஐந்து நிறங்களை பரிந்துரை  செய்து அதில் ஒர் நிறத்தை பாடசாலைகள் தெரிந்தெடுக்க எதிர்காலத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார். சீருடையில் மாற்றம் செய்வது குறித்து விசேட குழுவொன்றின் ஊடாக ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளப்பட உள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *