இலங்கை பிரதான செய்திகள்

வடமாகாண அமைச்சர்கள் மூவர் உட்பட 16 உறுப்பினர்கள் ஆளூநருடன் சந்திப்பு.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *