இலங்கை

வெளிவிவகார அமைச்சின் புதிய செயலாளராக பிரசாத் காரியவசம் :

வெளிவிவகார அமைச்சின் புதிய செயலாளராக ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசின் இலங்கை தூதுவராக கடமையாற்றிய பிரசாத் காரியவசம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வெளிவிவகார செயலாளராக கடமையாற்றிய எசல வீரகோன் சுற்றுலா அபிவிருத்தி, கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் புதிய செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *